Diensten

Mandaat van commisaris

 • Auditwerkzaamheden naar aanleiding van de financiële audit
 • Onderzoeken van de administratieve organisatie en de interne controleprocedures
 • Opmaken verslagen aan de ondernemingsraad
 • Opvolgen boekhouding en rapporteringen

Wettelijke of eenmalige opdrachten

 • Inbreng in natura / quasi-inbreng
 • Ontbinding
 • Omvorming
 • Doelswijziging
 • Fusies en splitsingen
 • Interimdividend
 • Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde
 • Uitgifte van obligatieleningen / warranten
 • Opheffing van voorkeurrecht

Consulting en diverse opdrachten

 • Waardebepaling van ondernemingen en eenmanszaken
 • Assistentie bij consolidatie
 • Due diligence audit (specifieke auditprocedures bij overname)
 • Analyse van de boekhoudkundige en administratieve organisatie
 • (Gerechts)deskundige
 • Kostencertificatie bij ontvangen subsidies
 • Verslaggeving inzake de Wet op de Continuïteit